Zoals u wel weet is een kluis (liefst in combinatie met een alarmsysteem) één van de beste manieren om uw waardevolle zaken inbraakwerend of brandwerend cq vertragend op te bergen.

Uw kluis zal uw waardevolle zaken de juiste bescherming moeten bieden wanneer de situatie hierom vraagt.

Inbraakwerende kluis

Deze kluis is speciaal ontworpen en geconstrueerd om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door een aantal factoren zoals metaaldikte, soort en aantal sloten en andere vertragende factoren die in wanden en deuren zijn gebouwd.

De kwaliteitsbeoordeling van kluizen wordt uitgedrukt in een indicatiewaardeberging. Deze geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking zullen accepteren

Indicatie waardeberging

Inschaling van de indicatieve waardeberging is gebaseerd op berging van contant geld in brandkasten en kluizen, die zich bevinden in onbewoonde, onbewaakte en niet beveiligde panden binnen de bebouwde kom.

Brandwerende kluis

Een brandwerende kluis is gebouwd om papier gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. Papier gaat vanaf een temperatuur van 176 graden Celsius spontaan chemische reacties vertonen zoals verkleinen en omkrullen. Tevens kan zelfontbranding optreden.

De beschermingsfactor wordt aangeduid met het aantal minuten brandwerendheid. Het meest voorkomend zijn 30, 60 en 120 minuten. Deze tijden geven aan hoe lang een kast zich in de vuurbrand mag bevinden voordat in de kast de kritische temperatuur bereikt wordt.

Brandwerende datakluis

Een brandwerende datakluis is gebouwd om (magnetische) informatiedragers zoals diskettes, CD ROMs, datatapes enzovoorts gedurende een bepaalde tijd te beschermen tegen de gevolgen van brand. De informatiedragers beschadigen al door blootstelling aan 52 graden celcius en dan kan data verloren gaan. Ook hierbij wordt de beschermingsfactor altijd uitgedrukt in aantal minuten brandwerendheid.

Wat voor kluis is geschikt voor u?

Om tot een juiste keuze te komen dient u zichzelf de volgende vragen te stellen:

  1. Wat wil ik opbergen?
  2. Waartegen wil ik bescherming?
  3. Zijn er eventueel eisen van de verzekering?
  4. Welke afmetingen hebben de op te bergen zaken?

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lesec Beveiliging via 078-6445566, of onderstaand formulier.

Uw naam*

Uw e-mail adres*

Uw bericht*